Van 'hulpeloos' naar 'happy end'

Donaties & vrijwilligerswerk

Zonder hulp of donateurs géén happy ends. Kies zelf hoe u een steentje bij kunt dragen….
Pleeggezin worden

Om op verantwoorde wijze honden te kunnen herplaatsten zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste pleeggezinnen. Hieraan zijn géén kosten voor u verbonden.

Donaties

Helaas hebben wij nog steeds geen kip die gouden eieren legt, financiële steun is onmisbaar !!

Vluchtbegeleider

Red een hond en laat hem op je ticket mee vliegen.Géén kosten, géén risico; een geweldig leuke ervaring!

Chip ‘m !

Naar schilders worden wijken vernoemd... Naar burgemeesters worden straten vernoemd... Naar u....... wordt een hond vernoemd !