Financieel

Home / Financieel

Financiële resultaten

Financiële resultaten 2018

Algemene kosten Inkomsten
1. bankkosten € 228,97
2.open dag € 330,67 1. Adopties € 27.705,00
3. goede doel € 4.300,00 2. Donaties € 14.794,69
€ 4.859,64 totaal af € 37.281,55
PR en Marketing totaal bij € 42.499,69
1. Website € 3.067,71
2. telecom € 268,86 resultaat € 5.218,14
€ 3.336,57
Verzekeringen
WA,rechtsbijstand € 1.055,84
Zorg
1. dierenartskosten € 4.182,86
2. castratieproject € 4.100,00
3. chipregistratie € 254,10
4. voer en overig € 212,25
€ 8.749,21
Vervoer
1. Brandstof € 779,91
2. Wegenbelasting € 1.301,00
3.onderhoud € 434,00
4. Verzekering € 1.340,30
5. Vluchtkosten € 5.555,35
6. parkeren en km vergoeding € 370,62
€ 9.781,18
Reserveringen € 9.499,11
Totaal af : € 37.281,55 totaal bij : € 42.499,69
saldo 1-1 € 8.574,46
saldo 31-12 € 12.562,60
verschil € 3.988,14

RSIN nummer  81.82.83.838

B

Bestuurders

Naam Jacobs, B.

Datum in functie 06-07-2007

Titel Voorzitter

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van Dreven, G.

Datum in functie 06-07-2007

Titel Penningmeester

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van der Horst – Baten, M.

Datum in functie 01-05-2011 (datum registratie: 20-05-2011)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam De Bruin R.

Titel Secretaris

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Tuunter, A. P.

Datum in functie 01-05-2011 (datum registratie: 20-05-2011)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Beleidsplan Stichting honden zonder toekomst.

De stichting heeft als doel honden uit Gran Canaria te herplaatsen in Nederland.

Hiervoor werken wij samen met een Spaanse vereniging op Gran Canaria, Perros Sin Fronteras (PSF) De honden die PSF op Gran Canaria opneemt zijn voornamelijk jonge honden, klein tot middelmaat. Het zijn honden die daar gedumpt worden, of uit de plaatselijke dodingscel gehaald worden door PSF. Deze worden tijdelijk in een pension onder gebracht totdat zij naar Nederland kunnen komen. Honden die naar Nederland komen verkeren in goede gezondheid, zijn onderzocht door een dierenarts, getest op evt voorkomende ziektes, ingeënt, gechipt en in bezit van een Europees dierenpaspoort. Het is het streven om alle honden gecastreerd/gesteriliseerd naar Nederland te laten komen al is dit in sommige gevallen niet mogelijk vanwege te jonge leeftijd. Het transport naar Nederland gaat met behulp van  “vluchtbegeleiders”, vakantiegangers die geheel belangeloos en vrijwillig de honden bij hun vliegreis begeleiden.  De honden worden door middel van Traces bij de douane in Nederland en Spanje aangemeld, hiermee wordt geregistreerd welke hond er naar Nederland komt en waar deze in Nederland naar toe gaat.

Eenmaal in Nederland worden de honden eerst bij een opvanggezin geplaatst, en van daaruit herplaatst. Het opvang gezin wordt door de stichting voorzien van voer, en de stichting draagt de financiële verantwoording voor medisch zorg.

De Stichting plaatst de honden op haar website, www.hondenzondertoekomst.nl, met foto,s en alle beschikbare informatie over de hond. Geïnteresseerden worden na een vragenlijst per mail bezocht door een vrijwilliger van de stichting om te beoordelen of er een juiste match is tussen hond en geïnteresseerde. Bij een positief besluit kan de geïnteresseerde bij het opvanggezin kennis gaan maken met de hond en kan de hond mee naar zijn nieuwe adres. Er wordt een adoptievergoeding betaald en een adoptieovereenkomst getekend. De adoptant verklaart hiermee goed voor de hond te zullen zorgen, hem te voorzien van eten, drinken, entingen en benodigde medische zorg. Fokken is niet toegestaan. Mocht de adoptant op enige moment niet meer voor de hond kunnen zorgen, dienen zij contact op te nemen met de stichting om samen naar een goede oplossing te kijken. Dit om te voorkomen dat de hond hier in een asiel beland. Wanneer er gedragsproblemen zijn bij de hond kan de adoptant de hulp inschakelen van de stichting, die de adoptant met raad en daad zal bijstaan.

Financiële middelen worden verkregen door de adoptievergoedingen en door giften. Deze middelen worden aangewend voor :

 • Bezit en alle kosten die daaruit voort komen, van een vervoersmiddel welke voldoet aan de eisen van de NVWA omtrent het vervoer van honden.
 • Kosten voor transport van de hond per vliegtuig.
 • Retour sturen van de reisbenches.
 • Noodzakelijke verzekeringen
 • Website en telefonie
 • Dierenartskosten
 • Voer en medicatie
 • Vergoeding van onkosten gemaakt door vrijwilligers
 • Castratieprojecten op Gran Canaria
 • Financiele steun aan “perros sin fronteras”
 • Pension kosten Gran Canaria.

Beloningsbeleid :

 

Alle werk voor de stichting is op 100% vrijwillige basis en er vindt geen beloning plaats. Enkel een vergoeding voor daadwerkelijke gemaakt kosten tbv het uitvoeren van de functie of voor de stichting aangeschafte goederen.

Activiteitenverslag 2018 :

Begin 2018 heeft Riet de Bruin aangegeven na 10 jaar te gaan stoppen als vrijwilliger van HZT. Wij danken haar voor haar jarenlange inzet.  Margreth vd Heide zal samen met Ingrid Martin de aanvragen behandelen. Chantien Muller zal zorgen voor de website en facebook.

Op 24 juni was onze jaarlijkse open dag. We hebben weer veel oude bekenden gezien, en veel honden kunnen begroeten die in het afgelopen jaar en de jaren daarvoor zijn geplaatst. Het was een leuke gezellige dag onder het genot van een hapje en een drankje. Gedragsdeskundige Martijn Top was aanwezig voor advies. Dierenkliniek de Oude Linge was wederom vertegenwoordigd voor vragen, advies en de jaarlijkse enting. Er was de mogelijkheid om met je hond op de foto te gaan, en natuurlijk om met vele anderen ervaringen uit te wisselen.

Als klap op de vuurpijl overhandigde Maaike Slingeland een cheque twv €2250 die zij met sponsoring heeft opgehaald door de marathon van Rotterdam te lopen. Dit geld wordt gebruikt voor castraties op Gran Canaria.

 

In juli hebben Barry en Gerard voor de 5e keer de vierdaagse gelopen, en hiermee ruim €1500 ingezameld. Ook bedoelt voor castraties op Gran Canaria.

 

In september komt Yolanda komt het info-team versterken. Samen met Ingrid zal zij de aanvragen behandelen, mail en telefoon beantwoorden. Chantien is verantwoordelijk voor de nieuwberichten op Facebook, het plaatsen van de honden op de website en indeling van de vluchten. Barry doet het websitebeheer, aanmelden van de vluchten, en vervoer van en naar de luchthaven. Gerard (penningmeester) doet de administratie, huisbezoeken en vervoer van en naar de luchthaven.

 

In november zijn er door weer 2 pallets klaar gemaakt met benches en andere goederen die naar Gran Canaria zijn verstuurd.

 

Dit jaar hebben we weer meer dan 100 honden weten te herplaatsen. Er zijn een aantal nieuwe pleeggezinnen bijgekomen maar ook een aantal (weer) afscheid genomen. Dit mede door het tekort aan vluchten en waardoor hondjes vaak al gereserveerd waren voor mensen terwijl de hond nog op Gran Canaria verbleef. Hierdoor was er weinig aanwas voor pleeggezinnen.

Al met al kunnen we tevreden terugkijken op 2018.